Cement aanmaken | Tegels plaatsen | Gipsplaten plaatsen | Isoleren van zolder | Handgereedschappen | Metselen | Vocht bestrijden | Zelf een barbecue metselen | Chape gieten | Baksteenstrips verfraaien

bouw: Cement aanmaken

Voorbereiding

Bouw2stap1
Wie cement gaat maken, moet vooraf nagaan waarvoor men het wil gebruiken. De samenstelling verschilt sterk naargelang de toepassing ervan.
Zo onderscheidt men metsel- en voegmortel, terwijl men voor het plaatsen van tegels beter cementlijm gebruikt. De hoofdbestanddelen voor metsel- en voegmortel zijn cement, zand en water, terwijl men door toevoeging van grint overgaat tot bereiding van beton. Cement zelf wordt gemaakt uit mergel, die verpulverd gemengd wordt met water, pyrietas en klei. Naargelang de hoeveelheid die men nodig heeft, zal men al dan niet gebruik maken van een betonmolen.


Bereiding en toepassing

Bouw2stap2
De metselmortels zullen in samenstelling verschillen naar gelang ze gebruikt worden voor buiten- of binnenbouw. Belangrijk is ook het materiaal waarop de mortel wordt aangebracht. Niet alle steensoorten hebben hetzelfde aanhechtings- of zuigvermogen. Poreuze stenen hebben meestal een groter zuigvermogen. Men kan de steen hier vooraf beter wat bevochtigen om de hechting van de mortel te verbeteren. Hardere steensoorten daarentegen zullen vochtige mortel minder goed opnemen. Men kan dit verbeteren door de hoeveelheid cement te verminderen.
Voor normaal metselwerk geeft men de voorkeur aan drie delen zand en een deel cement. Voor metselwerk met hogere eisen - sterke buitenmuren - mag men de verhouding tot twee/een herleiden.


Mengen van de mortel (Manueel)

Bouw2stap3
Metselmortels moeten eerst droog worden gemengd. U moet de bindmiddelen - zand en cement - vooraf goed mengen alvorens water toe te voegen. Maak van het mengsel een heuveltje en maak er een kuiltje in om het met water te vullen. Meng nu van buitenaf met omtrekkende bewegingen van de spade tot u een homogeen mengsel bekomt. Voeg water toe naargelang de noodzaak van vochtigheid.


Mengen van de mortel (betonmolen)

Bouw2stap4
Betonmolens zijn vooral erg aangewezen wanneer u grote hoeveelheden mortel moet aanmaken. Bij bereiding met de betonmolen moet u ook vooraf de bindmiddelen droog mengen alvorens water toe te voegen. Het toevoegen van water gebeurt vaak met een tuinslang. Door de draaibewegingen van de molen zal de aangemaakte mortel ook niet zo snel harden. U kan dus meer tegelijk aanmaken en u heeft meer tijd om die hoeveelheid te verwerken. Voor grote projecten is de huur van een betonmolen (of zelfs de aanschaf) zeker een goede zaak. De tijd die u wint, verantwoordt in ruime mate de uitgave voor huur of aankoop.


Tegelmortel

Bouw2stap5
Voor het plaatsen van tegels wordt tegenwoordig minder cementmortel gebruikt, sinds de markt een ruime keuze biedt van vele soorten bouwlijmen, naargelang de toepassing. Ook de tegellijm is een samengestelde poederlijm op basis van cement. Men hoeft aan de gekochte bereiding slechts water toe te voegen en te mengen. Dit kan gebeuren met een mixer, aangebracht op de boormachine.
Het principe komt overeen met dat voor de aanmaak van gips of afwerkgips, dat gebruikt wordt voor het bijpleisteren van gipsplaten (Zie klus "plaatsen van gipsplaten")