Cement aanmaken | Tegels plaatsen | Gipsplaten plaatsen | Isoleren van zolder | Handgereedschappen | Metselen | Vocht bestrijden | Zelf een barbecue metselen | Chape gieten | Baksteenstrips verfraaien

BOUW: Metselen

Funderingen

Bouw8stap2
De aannemer zal vooraf zorgen voor de juiste inplanting van het gebouw. De hoeken van de woonst zal hij aangeven met houten palen en planken, die hij ongeveer één meter buiten de fundering aanbrengt. De graafmachine kan nu haar werk doen en de grond uitgraven tot ongeveer 9O cm diepte. Bouwt u met een kelder dan zal ook een deel van het middenoppervlak tot de gewenste diepte worden uitgegraven. De breedte van de fundering moet zowat driemaal de dikte van de buitenmuur hebben. Alvorens de bekisting in de fundering aan te brengen is het aan te raden een laagje zand te storten. Dit om gemakkelijker een juistere pas en een steviger ondergrond te krijgen. In de aangebrachte bekisting brengt u nu een wapennet aan met staven van 4 tot 5 mm, in lengte om de 15 cm verbonden met kortere stukken. Zodra het wapennet op de juiste plaats zit, mag het stortbeton aangebracht worden. Klop met een zware hamer tegen de bekisting opdat het beton goed zou aansluiten en ontluchten. Voor het stortbeton neemt u best één deel cement, twee delen grof rijnzand en drie delen grind. Maak de bovenzijde van de fundering zo pas mogelijk en laat alles goed uitharden alvorens te metselen.


Materialen

Bouw8stap3
Metselen zonder het vereiste gereedschap is onbegonnen werk. Zonder waterpas en schietlood kan u geen muur rechtzetten. De metselspecie wordt bewerkt met een betonmolen. Een brede schop en een troffel om de mortel aan te brengen, zijn eveneens onmisbaar. Daarbij zijn een kruiwagen en een rubberen metserston eveneens noodzakelijk. Verder heeft de metselaar steeds zijn moker (zware hamer) en vouwmeter bij de hand. Om stenen aan te passen gebruikt hij een puntige kaphamer of een kort breekijzer, terwijl gevoegd wordt met een voeger van circa 10 mm.


Stenen

Bouw8stap4
Er betaan heel wat diverse bouwstenen op de markt. Ze verschillen niet alleen in vorm, grootte en kleur, maar ook hun bestemming is meestal verschillend. Op de fundering vertrekt u best met betonblokken, die van holten voorzien zijn en in verschillende formaten voorkomen. Binnenmuren worden vaak opgetrokken met celbetonblokken. De meest gebruikte steen blijft evenwel de baksteen, voorkomend in diverse afmetingen en kwaliteiten. Een baksteen heeft drie zijden. De bovenkant noemt men de platte zijde, de lange smalle zijde heet de strek, terwijl de kop de kleine voorzijde is. Eén steen meet samen met voeg steeds 10 cm. Daarom is het courante baksteenformaat 19x9x9 cm. Ook de rode snelbouwsteen wordt veel gebruikt als binnenmuur. Die is echter minder gemakkelijk te bewerken voor het aanleggen van allerlei leidingen dan het celbeton.


Profielen

Bouw8stap5
Om rechte muren te metselen, dient u vooraf op het einde van elke muur rechte profielen op te trekken. Gebruik hiervoor recht geschaafde latten en plaats de rechte zijde langs de muurzijde. Op deze latten kan u nu elke muurlaag aanstippen. Deze stippen helpen om de metseldraad aan te spannen. Een juist gespannen draad zal u waterpas werk verzekeren en het metselwerk bevorderen. Gebruik waterpas en schietlood bij het plaatsen van de profielen. Voor het metselen van baksteen (boerkes) zullen de lagen per 10 cm worden aangeduid, dat wil zeggen: steendikte 9 cm en 1 cm voeg. Om de waterpaslijn van het ene naar het andere profiel over te brengen, gebruikt u de waterpas en een rechte lat. Pas wanneer beide passen gelijk zijn, kan u een tweede metseldraad aanbrengen, die de eerste loodrecht kruist. De pas staat nu klaar om te beginnen metselen.


Voorbereiding
Van Belgen wordt vaak beweerd, dat ze met een baksteen in de maag zijn geboren. Wie wil er immers geen dak boven het hoofd? Wie wil bouwen moet vooraf eigenaar zijn van een bouwgrond. Alvorens een perceel te kopen, moet u zich wel eerst informeren bij de gemeente om te weten of er mag gebouwd worden. Pas nadien trekt u naar een architect voor een bouwplan. Hij is de geschikte persoon om alles naar wet te regelen en weet precies wat er moet gebeuren met de bouwaanvraag. Pas wanneer de gemeente u de goedkeuring aflevert, mag u beginnen bouwen.


Mortel
De mortel is belangrijk voor de stevigheid van de constructie. U kan voor kleinere werkjes kant en klare mortel kopen, waaraan u alleen water dient toe te voegen. Om een woning te bouwen zou dit al te duur uitvallen. Daarvoor zal u de ingrediënten best afzonderlijk aankopen. Om 5 vierkante meter muur te metselen in baksteen, heeft u 100 liter mortel nodig, waarvoor u 15O liter zal moeten mengen. Voor baksteen is de mengverhouding: één maat cement, een halve maat kalk en vier maten zand. Klaarmaken is gemakkelijkst met een betonmolen. Vergeet niet vooraf eerst droog te mengen, alvorens water toe te voegen. (zie klus "beton maken"). Celbetonblokken worden beter gelijmd dan gemetseld. De bereide lijm wordt bij de blokken aanbevolen. Water toevoegen is het enige wat nodig is.


Metselen

Bouw8stap7
Nadat u getest heeft of de mortel voldoende kleeft, kan u beginnen metselen. Breng de mortel over ruim de lengte van een steen op de ondergrond aan. Zorg ervoor dat de mortellaag dikker is dan een cm en maak met de troffel wat inkepingen in de mortel. Druk de steen nu aan met een tikje van de troffel, evenwijdig met de gespannen draad, zodat deze zowat één mm vrij blijft. Vervolledig zo de eerste laag. De tweede laag begint u met een halve steen, met het rechte kopeinde naar buiten toe.
Dit gebeurt om de voegen te spreiden en de constructie steviger te maken. Uiteraard begint u de derde laag opnieuw met een volledige steen en de vierde met een halve. Controleer na enkele lagen met de reilat of de muur recht staat. Naarmate u hoger gaat, gebruikt u het schietlood.


Voegen

Bouw8stap8
Alvorens te voegen, krabben we met de 1cm brede voeger de gemetselde voegen proper tot 2 cm diepte. Gebruik een harde borstel om de stenen proper te maken. De voegmortel heeft dezelfde samenstelling als de metselmortel. Voor buitenmuren gebruikt men echter geen kalk in het voegsel.
De voegmortel moet voldoende droog en korrelig zijn. Wanneer u hem in de vuist knijpt, mag er geen water meer uitdruppelen. Alvorens te voegen, maakt u best de muur eerst wat vochtig om een betere aanhechting van het voegsel te bekomen. Voor de horizontale voegen gebruikt u een speciebord, dat u ter hoogte van de voeg kan houden om het met de voeger in te duwen. Voor de vertikale voegen neemt u beter het voegsel in de hand als een geknede bal. Zo wordt het gemakkelijker om aan te drukken in de vertikale voegen. Gebruik best een handschoen, want cement kan in de huid wreten en de handen ruw maken.